Radius-Kelit rury preizolowane PEX

Broszura informacyjna – systemy elastycznych rur preizolowanych PEX.

HeatFlex rury preizolowane PEX

System elastycznych rur preizolowanych PEX dla sieci przesyłowych i rozdzielczych wody grzewczej, ciepłej wody i cyrkulacji.

FibreFlex Pro rury preizolowane PEX

System elastycznych rur preizolowanych PEX o podwyższonej temperaturze pracy i ciśnieniu 115° - 16bar.

Zawory kulowe - katalog

Zawory kulowe dla ciepłownictwa, chłodnictwa i przemysłu.