HeatFlex

HeatFlex

Nowoczesny system elastycznych rur preizolowanych z rurą przewodową PEX-a i izolacją cieplną PUR, stosowany w sieciach przesyłowych oraz rozdzielczych c.o.

HeatFlex UNO: 25/76 - 125/182

HeatFlex DUO: 25+25/91 - 75+75/202

Max. temp. pracy: +95°C
Max. ciśnienie: 6bar
Przewodność cieplna: ≤ 0,0210 W/mK

HeatFlexSanitary

HeatFlex Sanitary

Nowoczesny system elastycznych rur preizolowanych z rurą przewodową PEX-a i izolacją PUR stosowany w systemach rurociągów sanitarnych ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.

HeatFlex Sanitary UNO: 20/76 - 63/126 

HeatFlex Sanitary DUO: 20+20/91 - 63+32/162

Max. temp. pracy: +95°C

Max. ciśnienie: 10bar

Przewodność cieplna: ≤ 0,023 W/mK

FibreFlex

FibreFlex

Nowoczesny system elastycznych rur preizolowanych z rurą przewodową wzmocnioną siatką aramidową, wykonaną ze wzmocnionego włóknem, usieciowanego polietylenu PEX-a i izolacją cieplną PUR, stosowany w sieciach przesyłowych i grzewczych c.o. o podwyższonym ciśnieniu.

FibreFlex UNO: 25/76 - 160/225

FibreFlex DUO: 25+25/91 - 75+75/202
Max. temp. pracy: +95°C

Max. ciśnienie: 10 bar
Przewodność cieplna: ≤ 0,0210 W/mK

FibreFlex Pro

FibreFlex Pro

System preizolowany PEX z rurą przewodową wzmocnioną siatką aramidową do 115°C i 16 bar.
Nowoczesny system elastycznych rur preizolowanych z rurą przewodową wykonaną ze wzmocnionego włóknem, usieciowanego polietylenu PEX-a i izolacją cieplną PUR, stosowany w sieciach przesyłowych i grzewczych c.o. o podwyższonym ciśnieniu i temperaturze.

FibreFlex Pro UNO: 32/91 - 160/225

FibreFlex Pro DUO: 32+32/126 - 75+75/202

Max. temp. pracy: +115°C

Max. ciśnienie: 10 bar, (16 bar)

Przewodność cieplna: ≤ 0,0210 W/mK

Zapytaj o wycenę info@moondest-trade.com

Wyślij e-mail lub zadzwoń pod numer tel. 537 883 120. W celu przygotowania oferty prosimy o przesłanie zestawienia materiałów oraz podanie nazwy przedsiębiorstwa wraz z danymi teleadresowymi i numerem NIP.